logo Helena van Essen©

Nu te zien tot 15 juli:
‘een wereld die hun werd onthouden door hem te bevolken’¬† Installatie Gedenken, Koningsstraat 6, Amsterdam

Stilte is al sinds lange tijd een kernbegrip voor mijn werk:

  • verstilling in ritme en kleur

non-figuratief en 2 dimensionaal werk dat voortkomt uit innerlijke stilte, een stilte die samenhangt met een gemoedstoestand: het (doen) bevrijden van gedachten,

  • stilstaan bij

tijdelijk, ruimtelijk en meestal ook plaatsgebonden werk dat uitnodigt tot reflectie.